zrobić się


zrobić się
1. Co się z niej (z niego itp.) zrobiło! «powiedzenie wyrażające zdziwienie z powodu zmiany czyjegoś wyglądu»: „Ależ tak, to jest Hania Wolska – myślał sobie. – Jakże się zmieniła przez te dziewięć lat!”. Patrzył na nią, jak gdyby chciał wyczytać w jej rysach dzieje minionych czasów. „Co się z niej zrobiło!” J. Iwaszkiewicz, Sława.
2. pot. Zrobić się na szaro «znaleźć się w bardzo niekorzystnej sytuacji wskutek własnego nieprzemyślanego działania»
3. Zrobiło się głośno, zrobił się skandal wokół kogoś, czegoś «ktoś stał się ośrodkiem publicznego zainteresowania; jakaś sprawa lub osoba wzbudziły zainteresowanie, wywołały oburzenie lub zgorszenie»: (...) ówczesne przepisy nie pozwalały ministrowi na relegowanie studentów. To była kompetencja uczelnianego samorządu, dotąd zawsze respektowana przez władze. Ale tym razem Gomułka się wściekł (...) więc Jabłoński po prostu nas wyrzucił. I od razu zrobił się wokół tego duży skandal. A. Michnik, J. Tischner, J. Żakowski, Między.
Dziura w niebie się nie zrobi zob. dziura 2.
Komuś zrobiło się ciemno, czarno w oczach, przed oczami zob. oko 15.
Komuś zrobiło się gorzej zob. gorzej.
Komuś zrobiło się lekko (lżej), raźnie, raźno (raźniej) na duszy, na sercu zob. lekko 1.
Komuś zrobiło się lepiej zob. lepiej 3.
Zrobić się na bóstwo, na piękną zob. robić się.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zrobić się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}robić się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • robić się – zrobić się na bóstwo — {{/stl 13}}{{stl 7}} o kobiecie: zrobić sobie wytworny makijaż oraz pięknie się ubrać i uczesać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jak się zrobię na bóstwo, to mu oko zbieleje. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • robić się – zrobić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o kimś, o czymś zmieniającym się: stawać się, przechodzić jakieś etapy, przeobrażać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pamięć robi się coraz gorsza. Rynek robi się coraz bardziej nasycony …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zrobić — dk VIa, zrobićbię, zrobićbisz, zrób, zrobićbił, zrobićbiony 1. «wykonać, wytworzyć, wyprodukować coś; przyrządzić, sporządzić coś» Zrobić sweter na drutach. Zrobić komuś obuwie. Zrobić szafę, półki. Zrobić model czegoś. Reżyser zrobił dobry film …   Słownik języka polskiego

  • zrobić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}robić I{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}co z tym fantem zrobić; nie mieć co ze sobą zrobić; nie (umieć, potrafić) zrobić kroku; nie wiedzieć, co zrobić z rękami; sam diabeł {{/stl 7}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zrobić porządek — {{/stl 13}}{{stl 8}}{z czymś} {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} poprawić stan czegoś przy pomocy radykalnych środków; ukrócić coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Trzeba zrobić porządek z szerzącą się korupcją. Najwyższy czas …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zrobić fortunę [majątek] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{na czymś} {{/stl 8}}{{stl 7}} zostać bogatym dzięki czemuś; trudniąc się handlem czymś lub produkcją czegoś, zarobić dużo pieniędzy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zrobić fortunę na handlu narkotykami. Na czymś się majątku nie zrobi.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zrobić — 1. Coś zrobiło swoje «coś dało spodziewany rezultat»: Pochlebstwo zrobiło swoje. Z oczu gospodyni znikła nieufność, a na jej wargach pojawił się niedowarzony uśmiech. A. Bahdaj, Wakacje. 2. Ktoś dużo, tyle itp. dla kogoś zrobił «ktoś okazał komuś …   Słownik frazeologiczny

  • zrobić z kogoś człowieka — Wychować; spowodować, że ktoś staje się wartościowym człowiekiem; przyczynić się do czyjegoś sukcesu w życiu Eng. To steer someone s life in such a way that they become a valuable individual …   Słownik Polskiego slangu

  • robić się — Robić się, zrobić się na bóstwo, na piękną «robić, zrobić sobie staranny makijaż, fryzurę, ubrać się, ubierać się elegancko; stroić się, wystroić się»: Zrobiłam się na bóstwo, a Marcin żartował, że nie puści mnie z domu, bo zbyt ładnie wyglądam.… …   Słownik frazeologiczny